İcat veya buluş, benzersiz veya yeni bir cihaz, yöntem, kompozisyon veya süreçtir. İcat süreci, genel bir mühendislik ve ürün geliştirme çalışmalarının tümünü kapsamaktadır. Bu süreç bir makinenin, ürünün iyileştirilmesi, yeni bir nesne veya sonuç yaratmak için işletilebilir. Tamamen benzersiz bir işleve sahip olan ve başarı elde eden bir icat, radikal bir gelişme olabilir. Örneğin tekerlek, telefon, internet, araba veya bilgisayar gibi icatlar tarihin ve toplumsal yaşamın akışını değiştirmiştir. Bir mucit icat, yapmak için başladığı yolculukta başarılı olmak için büyük bir adım atıyor olabilir yada tam tersine başarısız da olabilir. İcatlar tarihi başarılı icatların kat kat fazlası başarısız ve kullanışsız icatlarla doludur.İcat Fikri

Bir icat fikri, kağıt üzerinde yazı veya çizim yoluyla, bilgisayarda modeller yaparak, deney yaparak deneme yanılma ile, test ederek veya icadı bütün haline dönüştürerek geliştirilebilir. Beyin fırtınası bir icat için yeni fikirler üretebilir. Mühendisler, tasarımcılar, mimarlar ve bilim adamları tarafından işbirliği içerisinde çalışılan yaratıcı süreçler sıklıkla kullanılır.

Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Evangelista Torricelli, Isaac Newton, Thomas Jefferson ve Albert Einstein‘ın da aralarında bulunduğu bir çok mucit defterler, notlar veya fotoğraflarla çalışma süreçlerinin kayıtlarını tutmuşlardır.Bir icadın geliştirilmesi sürecinde ilk fikir değişebilir. Buluş daha basit, daha pratik hale gelebilir, genişleyebilir veya tamamen farklı bir şey haline dönüşebilir. Bir mucidin icadı üzerinde çalışmak diğer mucitlere yeni fikir ve yollar açabilir.

İcatlar tarihi, bir icat kavramının veya fikrinin gerçeğe dönüştürülmesinin her zaman hızlı veya doğrudan olmadığını göstermektedir. Bir icat, yapıldığı tarihin üzerinden zaman geçtiğinde, başka yenilikler, icatlar veya değişiklikler meydana geldiğinde daha faydalı olabilir. Örneğin, paraşütün, motorlu uçakların icadından sonra daha önemli ve kullanışlı hale gelmesi gibi.

İcat ve Buluşun Amaçları

Bir icat birçok amaca hizmet edebilir. Bu amaçlar önemli ölçüde farklılık gösterir ve zamanla değişebilir. Bir mucit, icat yaparken bir amacı hedefler. Fakat zaman içerisinde icat ettiği şeyin daha gelişmiş bir versiyonu farklı amaçlar düşünülerek yapılabilir ve zaman içarisinde bu icat daha önce öngörülmeyen amaçlara hizmet edebilir. Örnek olarak, Alexander Parkes ilk plastiği ilk icat ettiğinde amacı kalıp çıkarmaktan başka bir şey değildi. Zaman içerisinde geliştirilen her türlü plastik, birçok kullanım alanı ve plastik temelli icatların devam etmekte olan gelişmelerini göz önünde bulundurun.

Patentli İcatlar

Bazı icatlar patentli olabilir. Patent, mucitin fikri mülkiyet haklarını yasal olarak korur ve ortaya koyulan proje veya sürecin bir buluş olduğunu yasal olarak tescil eder. Bir icadın patentlenmesine ilişkin kanunlar, kurallar ve şartlar ülkeden ülkeye değişir ve patent alma işlemi uzun süren ve genellikle pahalı bir süreçtir.

İcadın yada buluşun başka bir anlamı ise, insanlar tarafından benimsenen ve başkalarına aktarılan yenilikçi bir sosyal davranış kümesi olan kültürel buluştur. Sosyal Buluşlar Enstitüsü, bu tür pek çok fikri dergilerde ve kitaplarda toplamıştır. İcat veya diğer adıyla buluş sanatsal ve tasarım yaratıcılığının önemli bir bileşenidir. İcatlar çoğu zaman insanların bilgi dağarcığını, deneyimlerini ve yeteneklerinin sınırlarını genişletir.