Türk Mucitler ve İcatları
Posted on 23/09/2018Author icat 7
turk-mucitler-icatlari
AKŞEMSEDDİN
Filozof ve bir bilim adamıdır. 1389’da Şam’da doğdu ve 1459’da Bolu, Göynükte öldü. Fatih Sultan Mehmet’in hocasıydı. Mikroskopun icadından önce mikrobu keşfetti. “Hastalıkları, göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar yaymaktadır” diye açıklamıştır.PROF. DR. BEHRAM KURŞUNOĞLU


Trabzonlu dahi bir bilim adamıydı ve “Türk Einstein” olarak adlandırılıyordu. Modern Kuantum Teorisi üzerinde çalıştı. Dünyanın ünlü fizikçilerinden biriydi.BİRUNİ
973’te doğdu ve 1051’de öldü. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünğ keşfeden kişi oydu. Ayrıca Amerika, Japonya ve Ümit Burnu’nun varlığı hakkında konuşan ilk bilim adamıydı. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi ile ilgili kitaplar yazdı.

CABİR BİN HAYYAN


Bir kimyager ve simyacı, astronom, mühendis, coğrafyacı, filozof, fizikçi, eczacı ve hekim. Atom bombası fikrini ilk ortaya atan kişidir. Atom bombasının icadından 1200 yıl önce “atomik bölünmeyi” açıklamıştır.

CAHİT ARF
Cahit Arf 1910’da doğdu ve 1997’de öldü. Cebir çalışmaları nedeni ile Dünya çapında ünlüdür. Matematik biliminde, Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılımasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan “Arf Sabiti“, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” gibi terimleri bularak, matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte, Hesse-Arf Kuramı’nı geliştirdi.

CEZERİ
Otomatik cihazlar yapan ilk Türk oldu. Mühendis ve bilim adamıydı. Sibernetik biliminin kurucusu olarak adlandırılır ve en eski robotları yapan mühendistir. Su ve mekanik ekipmanların yardımıyla çalışan makineler icat etti.

FATİH SULTAN MEHMET
Osmanlı İmparatorluğu Padişahı ve aynı zamanda bir mucittir. İstanbul’un fethi sırasında “Şahi” adı verilen topların icat etmiştir. Aynı zamanda onun zamanında tarihte kullanılan ilk harç yapılmıştır.

MAHMUT GAZİ YAŞARGİL
Mahmut Gazi Yaşargil bir Türk tıp bilim adamı ve beyin cerrahıdır. 1925 yılında doğdu. Mikro Nörocerrahi’nin kurucusudur. Yaşargil, epilepsi ve beyin tümörlerini kendi tasarımı aletlerle tedavi etmiştir.

HÂRİZMÎ
İlk kez cebir hakkında bir kitap yazan matematikçidir. Aynı zamanda astronom ve coğrafyacıydı. Cebirin ve Algoritma’nın kurucusudur. Kitabında (El Kitab’ül Muhtasar Fi Hisab’il Cebri ve’l Mukabele) ilk defa “cebir (cebir)” kelimesi kullanılmıştır. Ayrıca “sıfır” keşfeden ve bilinmeyen x miktarını kullanan ilk matematikçi oldu. Günümüzde bilgisayarların programlama dili Hârizmî’nin ortaya koyduğu algoritma yöntemi ile geliştirilmiştir.

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ
Geliştirdiği kanat sistemi ile uçabilen ilk insandır. Osmanlı döneminde 17. yüzyılda yaşadı. Galata kulesinden Üsküdar’a kadar Boğaziçi üzerinden uçmayı başardı. Süzülerek uçmanın ve Planör’ün öncülerindendir.

MİMAR SİNAN
Hala çözülemeyen mimari gizemlere sahip büyük mimardı. Pratik bir zekası vardı, böylece en büyük kubbeyi dört sütun üzerine yerleştirmeyi başardı. Binaların daha sağlam olmasını sağlayan ve bina temelini sabitlemek için kullanılan ray sistemini icat etti. Selimiye Camii, Mimar Sinan’ın ustalık eseridir.

PİRİ REİS
Piri Reis Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin amirali, dünyaca ünlü coğrafyacı ve haritacı idi. 1513 yılında günümüz haritaları ile neredeyse aynı olan ilk dünya haritasını çizdi. 1528’de ikinci Dünya haritasını çizdi ve bu haritada Amerika’yı ayrıntılarla gösterdi.