– 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı ve bu olayın sonucunda devlet başkanlığı sorunu ortaya çıktı.
– Millet egemenliği ve demokrasi sağlanması için cumhuriyetin ilanı kaçınılmaz oldu.
– Yeni Türk devletinin yönetim şeklini belirlemek ve bu konudaki tartışmalara son vermek amacıyla cumhuriyetin ilan edilmesi gerekiyordu.
– Meclis Hükümeti sistemindeki sorunların çözülmesi gerekiyordu.
– Devlet yönetimindeki yetki ve sorumlulukların kesin çözüme ulaştırılması için cumhuriyetin ilan edilmesi gerekiyordu.
Cumhuriyetin ilanının sonuçları;
– Kurtuluş savaşının başından beri amaçlanan milli egemenlik olgusunun ilk aşaması gerçekleştirilmiş oldu.
– Önemli bir siyasi bunalım ortadan kaldırıldı ve Türk devleti asıl sıfatına kavuştu.
– Yeni kurulan Türk devletinin şekli Cumhuriyet olarak kesinleşti.
– Mustafa Kemal Atatürk, oy birliği ile Devlet başkanı seçildi ve devlet başkanı sorunu ortadan kaldırıldı.
– İlk meclis başkanı Fethi Okyar olurken ilk Başbakan da İsmet İnönü oldu.
– Hükümet kurma sistemi kökten değiştirildi ve Meclis hükümeti kaldırılarak Kabine sistemi getirildi.