Atatürk, yaşamı boyunca birçok güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu güçlükler özel hayatından ziyade, vatanına ve milletine ait sorunlarla ilgiliydi. O, mücadele azmi ve üstün zekasıyla bu güçlükleri yenmesini bilmiş, katıldığı bütün mücadelelerde başarılı olmuştur. Çünkü Atatürk, milletinin gücüne güveniyor ve üstün zekâsı ile bu gü*cü harekete geçirerek plânladığı hedeflere varabiliyordu.

Mustafa Kemal, ilk askerî sınavını Trablusgarp Savaşı’nda verdi. Derne, Tobruk ve Bingazi’de halkı ve askerleri teşkilatlandırmak suretiyle güçlü ve modern İtalyan ordusuna kar*şı başarılar elde etti. Birinci Dünya Savaşı’nda ise çeşitli cephelerde savaştı. Çanakkale’de üstün düşman kuvvetlerine karşı kazanılan zaferde onun rolü büyük*tür. Bu savaşın kritik bir evresinde “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi em*rediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” diyerek zaferin kazanılmasını sağladı.

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gaz lâmbasıyla aydınlatıldı*ğı, cepheye kadınların omuzlarında mermi taşıdığı, ordunun ihtiyacı için her evden bir çift çorap istendiği hatırlanırsa, Kurtuluş Savaşı’nda karşılaşılan güçlükler daha iyi anlaşılacaktır.

Atatürk, bütün bu güçlüklerin yanında, savaş yıllarında toprakları işgal edilmiş, şehirleri ve köyleri yakılıp yıkılmış bir ülkeyi yapmış olduğu yenilikler ve ilerleme hareketleri ile modem bir devlete dönüştürmüş, bu uğurda gece gündüz demeden çalışmıştır. Bütün zorluklara rağmen milletimize çağdaşlaşma yolunu açmış, kendisine yapılan suikast girişimlerine rağmen yılmadan çalışmalarına devam etmiş, yerinde ve zamanında aldığı kararlarla bütün zorlukları birer birer aşmasını bilmiştir.

O, Türk milletinden aldığı güçle bütün zorlukları yenerek ilelebet yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmuştur.