-
----------
[Eğitim Konusu]: OperServ
-
-
OperServ, sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki çeşitli düzenlemeler yapabileceği bir servistir.
OperServ hakkinda, servisler üzerinden alacağınız yardım dahil uygulayacağınız tüm komutlar
sadece sunucu yetkililerinin kullanımına açıktır.
-
Ayrıntılı bilgi almak için "/os help" komutunu uygulayabilirsiniz.
-
[Global]: Sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki bulunan tüm kullanıcılara mesaj göndermelerini sağlar.
Kullanım Şekli » /os global mesaj
-
[Adchat]: Online olan bütün adminlere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım Şekli » /os adchat mesaj
-
[Stats]: Mevcut ve maksimum kullanıcı sayısı hakkında istatistik almayı sağlar. Bunun dışında, servislerin ne kadar süredir çalıştığı hakkında da bilgi verir.
Kullanım Şekli » /os stats [Reset|Network|All]
-
/os stats reset ---> Gelen bilgilerdeki maksimum kullanıcı sayısını resetleyip, o anki mevcut kullanıcı sayısına eşitler.
/os stats network ---> Diğer sunucu linklerinden alınan ve de yazılan veri miktarını, buffer durumunu gösterir. Harcanılan bellek miktarı da mevcuttur.
/os stats all ---> Sadece services admin ve daha üst yetkiye sahip sunucu yetkililerin kullanımındadır. Servislerin kullandığı belleği görüntüler.
-
Bu komut büyük sunucularda servicesleri kısa süre ile dondurabileceği için gereksiz kullanılmamalıdır. Stats yerine "Uptime" şekli de kullanılabilir.
-
[Servermap]: Ağ üzerindeki bağlı sunucuların bir haritasını gösterir. Services linki ve jupe edilmiş serverlar (*) işareti ile gösterilir.
Kullanım Şekli » /os servermap
-
[Oper List]: Services operatörlerinin listesini görüntüler.
Kullanım Şekli » /os oper list
-
[Admin List]: Services adminlerinin listesini görüntüler.
Kullanım Şekli » /os admin list
-
Aşağıdaki komutlar, Services operatör ve adminlerinin yetkisinde bulunan komutlardır. (Nickin en azından oper listesine eklenmiş olması gerektiği anlamına gelir.)
-
[Mode]: Bir kanalın kiplerini operserv aracılığı ile değiştirmek için kullanılır.
Kullanım Şekli » /os mode #kanaladı +kipler-kipler
-
[Kick]: Bir kullanıcıyı, belirtilen kanaldan operserv aracılığı ile uzaklaştırmak için kullanılır.
Kullanım Şekli » /os kick #kanal nick sebep
-
[Clearmodes]: Belirtilen kanaldaki tüm kipleri ve banları temizler. ALL parametresi ile birlikte kullanıldığında ise prefix sahibi olan tüm kanal yetkililerinin kipleri de alınır.
Kullanım Şekli » /os clearmodes #kanal ALL
-
[Clearchan]: Belirtilen kanaldaki herkes kicklenir. Bu işlemde ChanServ kanala girerek global bir ban atar ve kanali +l 1 moduna alır. Herkesi deoplayıp kickler.
Kullanım Şekli » /os clearchan #kanaladı
-
[Killclones]: Belirtilen nick ile aynı IP adresine sahip olan tüm kullanıcıları killer ve *@IP şeklinde geçiçi bir akill ile anında geri bağlanmalarını engeller.
Komutun kim tarafından kullanıldığı ve kaç kişinin etkilendiği, Wallops/Globops mesajı ile bildirilir.
Kullanım Şekli » /os killclones nick
-
[Akill]: Akill listesine eklenen maskeye sahip bir kullanıcının bağlantısı, servisler tarafından kesilecek ve bağlı olan tüm sunucu linkleri üzerinden de banlayacaktır.
-
Kullanım Şekli » /os akill add [email protected] +süre sebep ---> Akill listesine belirtilen maskeyi ekler, sebep belirtilmek zorundadır.
Kullanım Şekli » /os akill del [email protected] --> Akill listesine ekli olan maskeyi, akill listesinden kaldırır.
Kullanım Şekli » /os akill list ---> Akill listesini görüntüler.
Kullanım Şekli » /os akill view ---> Akill listesini ayrıntılı bir şekilde görüntüler. Listede akill lerin; kim tarafından eklendiği, en son ne zaman kullanıldığı ve zaman aşım süresi bilgileri öğrenilebilir.
Kullanım Şekli » /os akill count ---> Akil listesine ekli kaç adet maske olduğunu bildirir.
-
Bilgi » (d) gün, (h) saat, (m) dakika şeklinde eklenebilir. (3h4m) gibi birleştirmeler de geçerlidir.
Yani +30d 30 gün, +3m 3 dakika anlamını taşır. Eğer zaman aşımından dolayı hiç silinmesini istemiyorsanız +0 belirtmeniz yeterlidir.
-
[Akillchan]: Bir kanaldaki kullanıcılara tek tek akill ekler. Ekstra olarak "kill" parametresi kullanıldığında kanaldaki herkesin tek tek bağlantısı kesilmiş olur. (IRCop'lar dışında.)
Kullanım Şekli » /os akillchan kill +süre #kanaladı sebep
-
[Sqline]: Eklenen maskeler ile uyuşan kullanıcılardan sunucuya bağlanırken nicklerini değiştirmeleri istenir. Sadece IRCop'lar bundan etkilenmezler.
-
Kullanım Şekli » /os sqline add +süre maske sebep (Sqline listesine bir maske ekler. Sebep belirtmek zorunludur.)
Kullanım Şekli » /os sqline del maske (Sqline listesinden belirtilen maskeyi siler.)
Kullanım Şekli » /os sqline list (Sqline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /os sqline view (Detaylı bilgiler ile sqline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /os sqline count (Sqline listesinde kaç adet maske ekli olduğunu bildirir.)
-
[Sgline]: Sgline ile bir isim kısmı ban listesine alınır. O isimle sunucuya bağlantı kurmaya çalışan kişiler killenir ve tüm linkler üzerinden banlanır.
-
Kullanım Şekli » /os sgline add +süre maske sebep (Sgline listesine bir maske ekler. Sebep belirtmek zorunludur.)
Kullanım Şekli » /os sqline del maske (Sgline listesinden belirtilen maskeyi siler.)
Kullanım Şekli » /os sgline list (Sgline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /os sgline view (Detaylı bilgiler ile sgline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /os sgline count (Sgline listesinde kaç adet maske ekli olduğunu bildirir.)
-
[Szline]: Szline ile bir kullanıcı maskesi eklenerek sunucuya girişinde bağlantısı kesilmesi ve tüm linkler üzerinden banlanması sağlanır.
Ekleme, silme ve listeleme şekilleri Sgline ile aynıdır. İsim yerine kullanıcı maskesi belirtilir.
Kullanım Şekli » /os szline add/del/list/view/count (süre) [email protected] sebep
-
[Session]: 1 den fazla açılmış oturum listelerini görüntülemek için kullanılır.
-
Kullanım Şekli » /os session list oturumsayısı (Belirtilen oturum sayısı 1'den fazla olmalıdır, örneğin 2 ise tek ip üzerinden en az 2 kullanıcının oturum açtığı ip/oturum listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /os view ip (Belirtilen ip adresinin kaç oturum açtığını ve limitinin ne olduğunu bildirir.)
-
[Exception]: [email protected] ya da [email protected] maskeleri kabul edilmez sadece host.domain.com gibi eklenir ve *.xxx.net şeklinde de belirtilebilir.
Exception sayesinde belirtilen hosttaki (ipdeki) kullanıcıların açabilecek oturum sayıları belirlenir.
-
Kullanım Şekli » /os exception add +süre hostmask limit gerekçe (Exception listesine bir host ekler, limit zaman ve gerekçe belirleme seçenekleri mevcut.)
Kullanım Şekli » /os exception del hostmask/listeno (Listeden hostmask ya da listedeki no belirtilerek bir maske silinir.)
Kullanım Şekli » /os exception move no pozisyon (Liste içerisindeki bir hostmask'ın numara/pozisyon düzenlemesini değiştirmek için kullanılır.)
Kullanım Şekli » /os exception list (Aktüel exception listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /os exception view (Liste hakkında ayrıntılı bilgi almak için kullanılır.)
-
[Logonnews]: Sunucuya bağlantı sırasında ekrana gelen mesajları düzenlemek için kullanılır.
-
Kullanım Şekli » /os logonnews add mesaj (Ekler)
Kullanım Şekli » /os logonnews del no (Siler. ALL parametresi ile kullanıldığında listeye eklenmiş tüm mesajları siler.)
Kullanım Şekli » /os logonnews list (Listeler)
-
[Opernews]: Oper açtıktan sonra IRCop'ların ekranına iletilen güncel mesajlardır. En son eklenen 3 mesaj görüntülenir.
-
Kullanım Şekli » /os opernews add mesaj (Ekler.)
Kullanım Şekli » /os opernews del no (Siler.)
Kullanım Şekli » /os oper list (Listeler.)
-
[Jupe]: Belirtilen isimde bir hayali sunucuyu ağ'a bağlar ve bu isimdeki başka sunucunun linklenmesi engellenmiş olur. Kaldırmak için "/SQUIT" komutu kullanılır.
Kullanım Şekli » /os jupe sunucuadı sebep
-
[Su]: Services Root yetkilerine erişmeyi sağlar. Yanlış şifre girilirse tüm IRCop'lara uyarı gider.
Kullanım Şekli » /os su şifre
-
[Set]: Çeşitli services seçeneklerini ayarlar. Bu seçenekler; Readonly, Readwrite, Supass, Debug şeklindedir.
-
Kullanım Şekli » /os set readonly (Servicesleri sadece bilgi alınabilir hale getirir. Normal kullanıcılar üzerlerinde herhangi bi değişiklik yapamazlar(access ekleme,info silve vb). IRCop'lar yapabilir fakat değişiklikler bu özellik açıldıktan sonra aktif olur.)
Kullanım Şekli » /os set readwrite (Servicesleri normal düzene getirir bilgi, işlem değişiklikleri yapılabilir, kaydedilir durumdadır.)
Kullanım Şekli » /os set debug on/off (Bu özellik açık iken services üzerinde yapılan her işlemin logu alınır.)
Kullanım Şekli » /os set supass şifre (Services Root yetkisine ulaşmak için girilmesi gereken şifreyi belirler ve bu şifreyi sadece Services Root nicki ya da SU girip en yüksek erişimi almış olanlar değiştirebilir.)
-
[Update]: Servislerin veritabanını güncellemek için kullanılır. FORCE parametresi de kullanılırsa "kilitli bir veritabanı" olmasına rağmen işlem devam eder.
Kullanım Şekli » /os update force
-
[Shutdown]: Services veritabanını güncellemeyi bitirdikten sonra kapanır.
Kullanım Şekli » /os shutdown
-
[Quit]: Services'i kapatan bu komutta veritabanı güncellenmez ve direk kapanır.
Kullanım Şekli » /os quit
-
[Rehash]: ircservices ve modules configürasyon dosyaları üzerindeki değişiklikleri aktif etmek için kullanılır. Örneğin bir module yüklemede kullanılabilir fakat RemoteServer satırının değişmesinde "RESTART" gereklidir.
Kullanım Şekli » /os rehash
-
[Restart]: Services'i tüm veritabanını güncelledikten sonra yeniden başlatır.
Kullanım Şekli » /restart şifre
-
Aşağıdaki komutlar Services Root yetkisine sahip kişilerin kullanabileceği komutlardır.
-
[Admin]: Services admin listesini düzenlemek için kullanılır.
-
Kullanım Şekli » /os admin add nick (Ekler)
Kullanım Şekli » /os admin del nick (Siler)
-
[Raw]: Bu parametre kullanıldığında direkt olarak servislerin bulunduğu linke bir mesaj gönderilir. Kullanımda yaygın olan raw komutları ;
-
/os raw svsnick nick yeninick :0 (Bir kullanıcının nickini değiştirmek için kullanılır.)
/os raw svsmode nick +kipler-kipler (Bir nickin modelerini değiştirmeye yarar.)
/os raw svsjoin nick #kanaladı (Kullanıcıyı zorla kanala sokar.)
/os raw svspart nick #kanaladı (Kullanıcıyı zorla kanaldan çıkarır.)
/os raw swhois nick yazı (Belirtilen nickin whoisine yeni bir satır ekler. Boşluk kullanmak için ALT+0160 şeklinde ascii kodu girilmelidir.)
/os raw nick yeniservis 1 1 isim (Yeni bir servis yaratmak için kullanılır.)
/os raw :ChanServ privmsg #kanaladı mesaj (ChanServ belirtilen kanala mesaj gönderir.)
-