Motiflerin görünüşleri beş esasta toplanır:

I) Dik motifler; II) Yatık motifler; III) Dağınık motifler; IV) Bakışımı (simetrik) motifler; V) Bakışımsız (asimetrik) motifler.

Motif araları çoğunlukla boş bırakılmaz, seçilecek uygun bir şekil bu araları doldurur, görifc nüşteki boşluğu . kapa-tarak kompozisyona ahenk verir. Bu tip kompozisyonlarda şekillerde çeşitlilik görülür. Birinci kısımdaki gibi monoton görünüşleri yoktur.

Oyayı değerlendiren kompozisyonlardan en ilginci hacimli çiçek motiflerinin aralarının dal ve yapraklarla süslenmiş olanıdır,» Bu süslemede ara motifler esas motiflerle aynı olamazlar. Bu görünüş daima oyayı değerlendirir. Oyanın kullanıldığı yere (kumaşa) göre renk uyumu yapılır. Kullanılan kumaş motifliyse oya motife uydurulur.

Hotoz Oyaları
Zeybek, kadın ve erkek başları için yapılan yemeniler, krepler üzerine örülen, benzerlerinden daha büyük, uzun, hacimli iğne oyalarıdır. Hotoz oyalan dalma iğne ile yapılır.

Taç Oyaları
Çiçeklerden, yapraklardan yapılmış hacimli iğne oyaları bir tel etrafına yerleştirilir. Bir baş çevresinde yapılan bu şekil arkasından iplerle bağlanarak başlara tutturulur. Bu şekil taçlar, duvak da eklenerek, gelinbaşı olarak kullanılır. Teller, çiçeklerin arasından görülmemesi için, ipekle sarılır.

Dal Oyaları
Giyimde aksesuvar işi gördüğü gibi ev dekorasyonunda da kullanılır. Yapma çiçek sanatında buket şeklindeki yaka süsleri dal , oyaları ile de yapılır. Panolarda kenar süsü olarak kullanıldığı gibi güzel kompozisyonlar meydana getirilerek de kullanılır.

Saksı Oyaları
Tabiî bir saksı çiçeği gibi, saksıyla birlikte örülür. Çiçeklerdeki kompozisyonlarda tabiat olduğu gibi kopya edilmez, stilize edilir. Bu stilize kompozisyonlar bugünkü modern çiçek yerleştirme esasına fikir verecek değerdedirler.