Bir lokma için dahi olsa sahura kalkmak gerekir.

Sahur, gece yarısı ile tanyerinin ağarışı arasında yenen yemeğin adıdır.

Allah Rasulü(aleyhissalatu vesselam), bir lokma dahi olsa sahura kalkıp yemek yemeyi tavsiye etmiş.Sahurda bereketin olduğunu olduğunu ve sahura kalkanlara meleklerin duada bulunacağını bildirmiştir.

Ebu Said el Hudri'nin (r.a) rivayet ettiğine göre Peygamber efendimiz(aleyhissalatu vesselam), şöyle buyurmuştur: "Sahurda bereket vardır.

Bir yudum su içmek dahi olsa sakın onu terk etmeyin.Zira Allah(c.c) ve melekler, sahura kalkanlar için dua ederlerler."Sahur; kalkmak, inanan insanların tan ağarmadan uyanık olmaları demektir.

Bu vakitler en bereketli ve en verimli zamanlardır. Bu bereket değişik cihetlerden olabilir; bunları Efendimizin sünnetine uyma, sahurda oruç ve diğer ibadetler için güç ve kuvvet kazanma, dinç olma, şiddetli açlığın meydana getirebileceği kaba davranışlara engel olma, dua ve Allah'ı anmaya vesile olma şeklinde sayabiliriz.

Yine sahur, yapılan duaların, kılınan namazların, okunan Kur'an'ları Cenab_ı Hakk'a ulaşacağı anlardır.