Bir kimsenin rüyasında Zümer Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin kitap meraklısı birisi olduğuna işaret eder. O kimsenin birçok kitap toplayacağına, o kitaplarda yazılı olan ilimleri okuyarak topluma faydalı olacağına ve kıyamet gününde iman edenlerin önünde bulunacağına yorumlanır.

Rüyada Zümer Süresininin tamamen okumak

Seyyid Süleyman: Ibn-i Sirin diyor ki: Zümer Suresini rüyasında tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu görenin günahları Allah (C.C.) tarafından affedilir. Îmanla göçer.
Kirmanı şöyle diyor: Rüya sahibi bilgili, zeki, idrakli ve ileri görüşlü olur. Ahirete hayırla irtihal (göçer) eder.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Kadri yükselir. Dini kuvvetlenir. Muhterem ve mükerrer olur.
Abdulgani diyor ki: Kitap meraklısı olup, birçok kitaplar toplar. O kitaplardaki bilgilerden hem kendisi faydalanır, hem de halkın istifade etmesini sağlar.
Ibn-i Kesir demiştir ki: Kıyamet günü müminlerin ilk safında bulunur. Dini halis, akıbeti hayırlı olur. Çok sevap kazanır.
Nafi'nin yorumu ise şöyle: Torununu çocuğunu görecek kadar çok yaşar.

Zümer Suresininden bir parça okumak

Rüyada Zümer Suresini okumak veya ondan bir parça okuduğunu görmesi, ahiret hayatının güzel yaşamasına işaret eder.

Zümer suresinin üzerine okunduğunu görmek

Rüyada Sûre-i Zümer'i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, kıyamet günü mü'minlerle ön safta bulunmaya, dinde salaha, güzel akıbete, çok sevaba ve kitaplara delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: O kimsenin kadri yükselir, dini kuvvetlenir, muhterem ve mükerrem olur.
İbn-i Kesir de: Kıyamette mü'minlerin ilk safında bulunur, demiştir.