Dame Millicent Garrett Fawcett, (11 Haziran 1847 - 5 Ağustos 1929) İngiliz feminist. İngiltere'de kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi için mücadele edenler arasında ön plana çıkmıştır.

Yaşamı

Aşırıyetçi bir dünya görüşü ve geleneğine sahip bir ailenin on çocuğundan yedincisi olarak dünyaya geldi. Babası bir gemi sahibiydi, ablası Anderson ise İngiltere'nin ilk kadın doktorlarından biriydi. Millicent 23 Nisan 1867 tarihinde Cambridge Üniversitesi'nde siyasal iktisat profesörü olan Henry Fawcett ile evlendi. Kendisinin kadınlara oy kullanma hakkına ilişkin ilk konuşması ise 1868 yılında gerçekleşti. Eşi de onun bu mücadelesine destek veren isimlerden biri oldu. 1871'li yılların İngilteresinde kadınlara eğitim verilen ilk yüksekokullardan biri olan Cambridge'deki Newnham Koleji'nin kuruluşuna önemli katkılar veren isimlerden birisi de Fawcett'di. Fawcett ilerleyen dönemlerde ise Kadınlara Oy Hakkı Dernekleri Ulusal Birliği (NUWSS) başkanlığına seçildi. O dönemlerde Emmeline Pankhurst gibi isimlerin şiddete dayalı mücadele örneklerine karşı çıkarak yasal sınırlar içinde kalmayı savundu. 1905'li yıllarda ise kamuoyunda kadınların oy kullanma hakkına karşı oluşan tepkileri azaltmak için çalışmalarda bulundu. Bu öncül çalışmaların sonucunda ise 1918 yılında yaklaşık 6 milyon kadına oy kullanma hakkı tanıyan Halk Temsil Yasası kabul edildi. Bu tarihten tam on yıl sonra ise kadınlar ile erkekler arasındaki oy kullanma hakkı tamamen eşit hale geldi. Fawcet ilerleyen dönemlerinde Eşit Yurttaşlık Hakları Ulusal Birliği adını alan Kadınlara Oy Hakkı Dernekleri Ulusal Birliği'nin başkanlığından çekildi.

Yerel siyasette muhafazakâr bir düşünceye sahip olan Fawcett Temmuz 1911'de Güney Afrika Savaşı'nda Boerlerin tutsak edildiği İngiliz toplama kamplarına iktidar tarafından denetçi olarak gönderildi. Bu ziyareti sonrasında çeşitli iddialara karşı kamp yönetimini temize çıkaran bir rapor sundu. I. Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemlerde ise kendisine bağlı olan kurumu "ulusu yaşatan güçlerin desteklenmesi" adına seferber etti. Bu davranışı sonrasında ise kendisine Dame unvanı verildi.

Eserleri

1870: Political Economy for Beginners.
1872: Essays and Lectures on social and political subjects (eşi Henry Fawcett ile birlikte)
1872: Electoral Disabilities of Women
1874: Tales in Political Economy
1875: Janet Doncaster, (roman)
1889: Some Eminent Women of our Times: short biographical sketches.
1895: Life of Her Majesty, Queen Victoria
1901: Life of the Right Hon
1905: Five Famous French Women
1912: Women's Suffrage : a Short History of a Great Movement. ISBN 0-9542632-4-3..
1920: The Women's Victory and After: Personal reminiscences, 1911–1918
1924: What I Remember ISBN 0-88355-261-2.