Bir devletin, kendisi için tehlikeli bulduğu bir stratejik alanın, bir ülkenin ya da bir kentin dış dünyayla bağlantısını zor kullanarak kesmesi. Abluka denizden, karadan ya da havadan uygulanabilir.

Ünlü abluka örnekleri, I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Almanya ablukası, II. Dünya Savaşı'nda Alman gemilerinin İngiltere'nin yiyecek gereksinimini sağlamasını engelleyen deniz ablukası, 1948 yılında Batı Berlin'in Sovyetler tarafından abluka altına alınması ve ABD'nin 1962 Küba ablukasıdır.