Kazvini'nin, kozmoğrafya ve acayip yaratıkları konu edinen yapıtı (1453). Yazıcıoğlu Ahmet Bican Efendi tarafından çevrilmiştir. Yapıtın bir kopyası İstanbul Molla Murat Kütüphanesi'nde, bir kopyası da İngiltere'de British Museum'dadır.