Osmanlı Devleti'nde kapıkulu ocaklarına alınacak devşirmelerin Türk - İslâm terbiyesi aldıkları ve ilk askerî eğitimlerini yaptıkları ocak. 14. yüzyılda ilk kez Gelibolu'da kuruldu. Acemi ocağına alınacak devşirmeler, önce Anadolu'da Türk ailelerinin yanlarına verilir, burada Türkçe öğrenirler, Türk-İslâm terbiyesi alırlardı.

Türk ailelerinin yanında olan bu devşirmeler de acemi ocağından sayılırlardı. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da da bir acemi ocağı kuruldu ve Gelibolu'daki ocak ikinci plana düştü.

Acemi ocağı erleri, Türk ailelerinin yanından döndükten sonra, yaşları küçükse yeniçeri odalarında, diğerleri ise devlete ait tersane ve imalathanelerde, odun ambarlarında, inşaatlarda, buz kayıklarında, at gemilerinde çalışırlar, en değerlileri de saray hizmetine alınırdı. 17. yüzyılda isteyen herkes acemi ocağına girmeye başladı, ocak düzeni ve disiplini bozuldu. Acemi ocağına Vakai Hayriye ile son verildi (1826).