Örtü altı tarım arazisi; iklim ve diğer dış etkenlerin olumsuzluklarını en aza indirmek için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında kurulur.Örtü altı tarım arazisi; genellikle dış etkenlerden korunmak için kurulan yerlerdir. Cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında, tarım teknikleri kullanılır.

SEBZE, MEYVE VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİLİYOR
Bu alanlarda sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştirilir. Buna da "Örtü altı Yetiştiriciliği" adı veriliyor. Bu iş plastik örtüyle yapılırsa 'sera' ismini alıyor.